Sammanställning av järnframställningsförsök under 1998

Kommentarer till tabellen
Till Hammaredes startsida

Tabell 1

Ugn:  Hammarede gropung, 208  liter

Försök 1 2 3 4 5 6
Datum 1/7 1/7 1/7 9/8 9/8 30/9
Malm(kg) A=6, C=4 A=4,C=6 A=4,C=6 D=7,B=3 D=7,B=3 D=7,A=3
Bränsle torrfura torrfura milkol torrfura torrfura torrfura
Tillsats(kg)
Sand - - - 0,6 0,6 -
Aska 1,5 1,2 - - - 0,4
Fe-slagg - - - - - -
Malm/kolförhållande
under reduktionsfas
1:1,9 1:1,8 1:2 1:1,9 1:2 1:1,6
Blåsningstid 3:28 3,45 3:20 3:35 4:35 4:20
Luppvikt(kg) 2,45 4,15 4,3 1,65 2,8 3,1
Prim.smidesvikt 0,48 1,25 1,6 0,9 1,8 1,95
Ihopsmittämne(cm) 1,2x1,5x35 2x2x44 1,3x3x58 1,5x2,5x31 2,2x4x26 1,7x3x60
Utbyte(lupp/ämne) 19% 30% 37% 53% 63% 63%
Smidbarhet medel svår medel god god medel

Tabell 2

Ugn: Försök 7-8 Hammarede gropugn, 208 liter
        Försök 9-11 Hammarede schackugn, 60 liter

Försök 7 8 9 10 11
Datum 30/9 30/9 1/10 17/10 1/10
Malm(kg) D=7,A=3 D=7,A=3 D=2,A=0,5 D=2,A=2,5 D=2,A=0,5
Bränsle torrfura torrfura milkol milkol milkol
Tillsats(kg)
Sand 1,5 1,5 -
Aska 0,4 - 0,9 1,05 0,9
Fe-slagg - - 2,5 2,5 2,5
Malm/kolförhållande
under reduktionsfas
1:1,7 1:1,8 1:1,6 1:1,6 1:1,6
Blåsningstid 3:45 3:50 2:50 2:45 2:20
Luppvikt(kg) 2,5 2,1 2,5 2,1 2,2
Prim.smidesvikt 1,3 1,3 1,35 1,35 1,1
Ihopsmittämne(cm) 1,3x3x39 1,5x2,5x45 1,5x2,8x41 1,5x3x37 1,5x2,8x36,5
Utbyte(lupp/ämne) 52% 62% 54% 64% 50%
Smidbarhet medel medel medel medel medel

 

Tabell 3

Ugn: Ödeshög gropugn ca. 170 liter

Försök 12 13 14
Datum 20/7 20/7 20/7
Malm(kg) D=7,B=3 D=7,B=3 D=7,B=3
Bränsle torrgran torrgran torrgran
Tillsats(kg)
Sand 1,2 1,2 1,2
Aska - - -
Fe-slagg - - -
Malm/kolförhållande
under reduktionsfas
1:1,9 1:2 1:2
Blåsningstid 4:40 4:25 5:20
Luppvikt(kg) 2,4 1,7 4,0
Prim.smidesvikt 1,1 0,5 2,2
Ihopsmittämne(cm) 1x2x37+spik
ock krokar
1x2,2x25 2,5x4x31
Utbyte(lupp/ämne) 46% 29% 55%
Smidbarhet medel medel medel

Kommentarer till tabellen
Till Hammaredes startsida


Startsida

Institutet för Forntida Teknik / dec. 1998